PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »BREZPLAČNE POČITNICE«

Organizator nagradne igre »BREZPLAČNE POČITNICE« je podjetje Hiša jezikov d.o.o., Vita Kreigherja 3, 2000 Maribor.

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo pogoje podane v teh pravilih, razen zaposleni v podjetju Hiša jezikov d.o.o. in njihovi sorodniki.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 21. 05. 2018 do vključno 30.06.2018.

3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo svojega otroka vpisali v poletno šolo – Summer School 2018 – Jezikovno, športno in kulturno obarvane počitnice s Hišo jezikov. Rezultati žrebanja bodo objavljeni na Facebook strani Hiša jezikov d.o.o. in v rubriki novice na spletni strani Hiše jezikov, dan po zaključku nagradne igre.

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri »BREZPLAČNE POČITNICE«

V nagradni igri lahko sodelujejo:
  • polnoletne osebe,
  • osebe, ki so svojega otroka vpisali v poletno šolo – Summer School 2018 – Jezikovno, športno in kulturno obarvane počitnice s Hišo jezikov.
  • osebe, ki  sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre,
  • državljani Republike Slovenije.

5. Potek nagradne igre nagrade in njihov prevzem

Nagrada:
1-krat 5-dnevni aranžma poletnih jezikovnih počitnic Summer School 2018

Elektronsko obvestilo o tem, da je bil prejemnik izžreban, bo podjetje Hiša jezikov d.o.o. objavilo na svojem Facebook profilu in v rubriki novice na spletni strani Hiše jezikov.

V sporočilu bo podjetje Hiša jezikov d.o.o. prejemnika pozvalo in razložilo, katere podatke mora prejemnik predložiti.

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Nagrado bo nagrajenec / ka prejel v roku 14 dni po koncu nagradne igre oziroma najkasneje 14 dni po žrebu izvedenem na sedežu organizatorja Hiša jezikov d.o.o., Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor (Poslovni center Slavija, 7. nadstropje).

Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov.

6. Rezultati žrebanja

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanja je naključen. Žrebanje bo potekalo po načelu naključne izbire s seznama udeležencev. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Hiša jezikov d.o.o. in v rubriki novice na spletni strani Hiše jezikov.

7. Davki in akontacija dohodnine

Nagrade podarja podjetje Hiša jezikov d.o.o. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v natečaju oz. nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo nagrade, ki jih podeljuje obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Akontacija dohodnine bremeni organizatorja, bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine), pa bo organizator poročal davčnemu organu, in sicer za leto 2018, v katerem bo nagrada izplačana. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

8. Varstvo osebnih podatkov

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da se lahko njihovo ime iz profila s katerim so sodelovali v nagradni igri objavi na Facebook strani Hiša jezikov d.o.o. in v rubriki novice na spletni strani Hiše jezikov.

Posameznik / ca, ki sodeluje v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator obdeluje njegove osebne podatke. Organizator bo osebne podatke obdeloval za statistično obdelavo in raziskave, raziskovanje trga, pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva ter strokovnih vsebin ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanje.

Organizator bo osebne podatke uporabil za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

Maribor, 17. maj 2018
© 2019 Hiša Jezikov | Splošni pogoji | Kazalo strani