Novice

Rudolf Maister, borec za severno mejo

Prva svetovna vojna je bila končana, Avstro-Ogrska je dokončno razpadla, odprta pa so ostala vprašanja nekaterih meja. S podpisom mirovnih sporazumov smo Slovenci po koncu vojne izgubili kar tretjino etničnega ozemlja. S koroškim plebiscitom smo izgubili Koroško, z Rapalsko mirovno pogodbo pa velik del zahodne Slovenije. Bolje se je izšlo za Štajersko, kjer je takrat še major Rudolf Maister pravočasno prepoznal nevarnost in se zoperstavil nemškim apetitom po Spodnji Štajerski.

Ko je mariborski nemški občinski svet 30. oktobra 1918 razglasil priključitev Maribora z okolico k republiki Nemški Avstriji, se je major Maister odločno uprl in 1. novembra 1918 pred vojašnico v Melju izjavil: »Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko!« Nato je s samo nekaj več kot 100 vojaki v Mariboru prevzel vojaško oblat in Spodnjo Štajersko razglasil za del Slovenije in s tem kraljevine SHS.

Maistra je podprl štajerski Narodni svet, ga razglasil za generala in ga imenoval za vrhovnega poveljnika Maribora in Spodnje Štajerske. Kljub številnim poskusom prepričevanja o nujnosti splošne mobilizacije za branjenje severne meje ni bilo podpore narodne vlade iz Ljubljane. Iz tega razloga se je Maister odločil sam izvesti mobilizacijo na Štajerskem. Slovenske fante je pozval k boju za domovino in v nekaj tednih sestavil vojsko z nekaj več kot 4000 vojaki in približno 200 častniki. 20. novembra je organiziral mariborski pešpolk (pehotni polk), s čimer je nastala prva redna slovenska vojska s slovenskimi častniki pod slovenskim poveljstvom. V noči na 23. november 1918 so razorožili nemško varnostno stražo (t. i. zelena garda mariborskih Nemcev), nemško vojsko v nekaj dneh prisilil k umiku na območje Nemške Avstrije in osvobodil mesto Maribor. Ko je bil Maribor osvobojen, je zasedel in branil narodnostno mejno ozemlje na Štajerskem, po katerem je po sklenitvi premirja 13. februarja 1919 skoraj v celoti potekala meja, ki je ostala v veljavi vse do danes.

Naprej

Bratje! V Triglavu ognji gore:
žarki kresovi, krvavi plameni,
kakor silni meči ognjeni,
ki jih sami arhanglji vihte.

Bratje! Naša pomlad gre iz tal,
bistra ko burja, močna ko val:
v naša domovja se je zagnala,
tmo' razklala, sonce skovala,
sonce – kralja Matjaža dan.

Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skrešejo trde podkve,
bratje – naprej!
Rudolf Maister - Vojanov

© 2020 Hiša Jezikov | Splošni pogoji | Kazalo strani