Novice

Hiša jezikov in evropski dan jezikov

Glavni razlog, da je Svet Evrope razglasil 26. september za evropski dan jezikov, je spodbujanje zavedanja o kulturni in jezikovni raznolikosti, ki kljub geografski bližini in dolgi skupni zgodovini vlada v Evropi. Poleg tega pa želi Svet Evrope okrepiti zavedanje, da pripomore učenje tujih jezikov k boljšemu medsebojnemu razumevanju in da si človek z večjim znanjem tujih jezikov znatno izboljša zaposlitvene možnosti tako doma kot v tujini.

Večjezičnost predstavlja v EU eno od temeljnih načel. Zaradi tega spodbuja Evropska komisija s svojo jezikovno politiko večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega govoril še vsaj dva tuja jezika. Če lahko verjamemo nekaterim spletnim virom, Slovenci ta cilj dosegamo in pri tem prekašamo tako rekoč skorajda celotno Evropo. Samo v Luksemburgu (3,6) in na Nizozemskem (3,2) govorijo ljudje v povprečju več jezikov kot v Sloveniji (3,0).


Vir: https://jakubmarian.com/average-number-of-languages-spoken-by-the-eu-population/

A to še ni vse, kajti po podatkih iz leta 2011 naj bi kar 30,8 % Slovencev bilo sposobnih govoriti tuj jezik, medtem ko je povprečje za celotno EU 20 %. Poleg tega se je v zadnjih letih tudi izredno povečalo število tistih Slovencev, ki obvladajo več tujih jezikov. Leta 2007 nas je v Sloveniji govorilo tri ali več tujih jezikov 34,6 %, leta 2011 je znašal ta delež že 44,9 %. Evropo, kjer je ta delež komaj 8,8 %, smo torej pustili precej za seboj.

In da bi se nadaljeval razvoj po začrtanih tirnicah, bo možno tudi letos v Sloveniji obiskati številne prireditve ob evropskem dnevu jezikov. Med drugim boste lahko v Mariboru praznovali evropski dan jezikov z jezikovno šolo Hiša jezikov, kjer smo namenoma ravno na ta dan za vas pripravili dan odprtih vrat. Pridite in jezikajte z nami!
© 2020 Hiša Jezikov | Splošni pogoji | Kazalo strani